Klientoplysninger

Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er et anpartsselskab. Ejerne er advokat Jesper Madsen og advokat Jens Halgaard Madsen.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger
Advokatanpartsselskabet Jesper Madsen og Jens Halgaard Madsen
Falkoner Allé 86, 1., 2000 Frederiksberg
E-mail: info@madsenlaw.dk
Tlf.: + 45 45 83 60 05
Fax: + 45 45 83 60 02
CVR nr.: 15232900

Forsikring
Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Gerling Forsikring. Alle advokater er omfattet af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

HDI Gerling Forsikring
Indiakaj 6, l., 2100 København Ø
Tlf.: + 45 33 36 95 95
Fax: + 45 33 36 95 96
CVR nr.: 20300434

Advokatetiske regler
Advokatsamfundet har udarbejdet en række etiske regler om bl.a. god advokatskik, tavshedspligt m.v., ligesom Advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af disse regler. Det nærmere indhold af reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Lovvalg
Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp
Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS undersøger ved en sags opstart klientens muligheder for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, enten som følge af gældende lov eller via klintens egne forsikringer. Hvis vort honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret m.v.

Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask
Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det betyder, at vi skal indhente og opbevare legitimationsoplysninger på vores klienter samt for selskabers vedkommende foretage identifikation af selskabets reelle ejerforhold.

Vi er endvidere forpligtet til at undersøge transaktioner, såfremt der opstår mistanke om disses tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I sådanne tilfælde er Advokatfirmaet Jesper Madsen & Jens Halgaard Madsen ApS forpligtet til at underrette SØK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet).